0
0

پاسخ : هر قرارداد تسهيلاتي نيازمند يک تاريخ خاتمه است. از آن‌جايي‌که خاتمه قرارداد خريد دين مقارن با تاريخ سررسيد سند تجاري مربوطه است؛ لذا امکان درج اسناد تجاري با سررسيد‌هاي مختلف در يک قرارداد خريد دين امکان‌پذير نمي‌باشد. بر همين اساس است که شوراي پول و اعتبار در فرم نمونه قرارداد خريد دين مصوب جلسه مورخ 13‏‏‏/11‏‏‏/1394، تصريح نموده، “قرارداد خريد دين عبارت است از خريد نقدي سند‏‏‏/ اسناد‏‏‏/اوراق تجاري از فروشنده با سررسيد يکسان.” مضافاً نظر به اين‌که مبلغ هر سند ‏‏/ اسناد تجاري موضوع قرارداد خريد دين، در سررسيد مربوط به صورت مجزا توسط متعهد سند يا فروشنده به بانک پرداخت مي‌شود؛ لذا هر سند و يا اسناد تجاري با سررسيد يکسان، يک فقره تسهيلات خريد دين محسوب گرديده و اجماع چند سند تجاري با سررسيد‌هاي متفاوت در يک قرارداد، ضمن آن که با توضيحات پيش‌گفته ناسازگار است؛ عملاً به منزله انعقاد چند قرارداد مجزا در يک قرارداد است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا