0
0

پاسخ : هر بانک به دليل الزامات موجود براي فعاليت‌هاي خود اقدام به تاسيس شعب اصلي يا شعب وابسته يا دفاتر نمايندگي در ساير کشورها مي‌نمايد. در شرايطي که ايجاد شعب يا دفاتر نمايندگي براي بانک بنابه دلايلي محقق نشود، طي يک تفاهم نامه با يک بانک خارجي، اقدام به اخذ يا ارايه خدمات متقابل به بانک همکار خود مي‌نمايد. لذا عبارت کارگزار در بانکداري بين الملل به شخصيت حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد که وظيفه ارايه خدمات متقابل بانکي به يک بانک خارجي را در سرزمين غيراصلي بر عهده دارد. از آنجايي که ضوابط و شرايط مقرر در خصوص نحوه افتتاح حساب جاري براي دفاتر و نمايندگي بانکها و شرکت‌هاي خارجي با مفاهيم و تعاريف موردنظر در رابطه با بانک کارگزار خارجي منطبق نيست، لذا اين ضوابط و شرايط قابل تعميم به بانک کارگزار خارجي نمي‌باشد. اگر چه به طور کلي انجام فعاليت‌ها (اعم از داخلي و خارجي) در قالب شرکت متصور است که تاسيس آن منوط به ثبت در مراجع ثبتي ذيربط است، اما با توجه به اينکه در دستورالعمل مربوط به افتتاح حساب جاري براي اشخاص خارجي لزوم ثبت در مراجع ثبتي صرفاً در رابطه با شرکتهاي خارجي مقرر گرديده و در خصوص دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي چنين تصريحي به عمل نيامده است، لذا در مواردي که شرکتهاي خارجي متقاضي افتتاح حساب در ايران به ثبت نرسيده باشند، با توجه به تفکيک مذکور، شرايط مقرر شده در خصوص لزوم بررسي و موافق اداره بين‌الملل هر بانک جهت افتتاح حساب جاري، صرفاً راجع به شرکتهاي خارجي ياد شده قابل اعمال است. همجنين بخشنامه شماره نب/5234 مورخ 21/10/1361 امکان افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري ريالي براي بانک کارگزار خارجي (هالک بانک ترکيه) ميسر نمي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا