0
0

پاسخ : به موجب مفاد بخشنامه شماره نب/2268 مورخ 3/5/1374 اداره نظارت بر امور بانک‌ها (تصوير پيوست) ، اعطاي تسهيلات بانکي جهت خريد مسکن به عموم متقاضيان (به جز موارد خاص مانند اعضا هيات علمي، قضات، …) تا اطلاع ثانوي فقط از طريق صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن امکان‌پذير مي‌باشد. همچنين درخصوص تبديل قراردادهاي مشارکت مدني واحدهاي ساخته‌شده به فروش اقساطي ، لازم به ذکر است که به موجب بخشنامه شماره الف/4247 مورخ 11/11/1383 مديريت کل اعتبارات اين بانک (تصوير پيوست)، سقف فردي تسهيلات اعطايي در مرحله فروش اقساطي به ازاي هر واحد مسکوني حداکثر 80 ميليون ريال مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا