0
0

پاسخ : با توجه به مصوبه کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري مورخ 4/11/1394 «مجوز اعطايي به بانکها مبني بر نگهداري تا سقف 2 واحد درصد سپرده هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده اي) به صورت موجودي نقد، موضوع تبصره 2 ماده 3 سياست هاي پولي و اعتباري سال 1393 تنفيذ شده در دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پول و اعتباري در سال 1394 شامل صندوق هاي قرض الحسنه وابسته به بانکها و موسسات اعتباري نمي شود.»

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا