0
0

پاسخ :  طبق ماده 9 آئين‌نامه اجرايي بند ”ج“ ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب هيات محترم وزيران، حداکثر تعداد سهام قابل خريد در هر شرکت پذيرفته شده در بورس توسط کل سرمايه‌گذاران خارجي 10 درصد تعداد کل سهام آن شرکت مي‌باشد. ضمن آن که واگذاري سهام ياد شده در چارچوب قانون بازار سرمايه و از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و طبق مقررات آن سازمان و پس از هماهنگي با شوراي سياست‌گذاري سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت دارايي بايد انجام گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا