0
0

پاسخ : پرداخت اينگونه تسهيلات در قالب تسهيلات اعطائي براي خريد کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و در چارچوب عقود فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک امکان‌پذير مي‌باشد که شرايط و شيوة انجام آن قبلاً و طي دو بخشنامة مب/1040 مورخ 6/8/1381 و مب/1544 مورخ 21/10/1381 به تفصيل بيان و به بانکها ابلاغ شده است. چنانکه اطلاع دارند، نرخ سود تسهيلات اعطائي در اين زمينه (خريد کالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل)، برابر نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني و درحال حاضر حداقل 21 درصد تعيين گرديده است. شايان ذکر است در رابطه با اعطاي تسهيلات بابت خريد کالاهاي مصرفي، اين بانک هيچگونه تمايزي بين مشتريان قائل نشده است. دستورالعمل فاقد هرگونه نرخ ترجيحي براي کارکنان بانک مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا