0
0

پاسخ : به موجب مصوبه شماره 169061/ت49909هـ مورخ 8/11/1392 هيأت وزيران که طي بخشنامه شماره 377540/92 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است، متن ماده 11 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي/ارزي) موضوع مصوبه شماره 153965ت/41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران اصلاح و محدوديت هاي مندرج در اين ماده حذف گرديده است. علاوه بر اين، در متن قبلي ماده مذکور نيز محدوديت هاي مزبور صرفاً در خصوص مشتريان بدحساب داراي بدهي غيرجاري بيش از پانصد ميليون ريال در کل موسسات اعتباري تا تعيين تکليف بدهي مزبور اعمال مي گرديد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا