0
0

پاسخ :  وفق ضوابط و مقررات، در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، موسسات اعتباري و شرکتهاي ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت برگشت دهند. در مورد تسهيلات مسکن، به ازاي هر قسظ زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفاً مي تواند 5 هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتري مسترد نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا