0
0

پاسخ : بانک در طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي، طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي فعاليتهاي اقتصادي (ISIC) را بعنوان مبنا قرار داده است. منطق کلي حاکم بر طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي در رابطه با تعميرات براساس مرجع مذکور در فوق به شرح ذيل تعريف گرديده است:”واحدهايي که به تعمير يا تعمير کامل کالاهاي سرمايه‌اي اشتغال دارند بايد در همان طبقه واحدهايي که همان کالاها را توليد مي‌کنند طبقه‌بندي شوند. بر اين قاعده سه مورد استثناء وجود دارد که عبارتند از:

  1. تعمير و نگهداري وسايل نقليه موتوري و موتور سيکلت؛
  2. تعمير کالاهاي شخصي و خانگي و
  3. تعمير و نگهداري کامپيوترها و تجهيزات اداري.

لذا باتوجه به موارد فوق‌الذکر تعمير واحدهاي مسکوني در بخش مسکن طبقه‌بندي گرديده و مشمول نرخ تخفيف تعرفه حق‌الثبت 5 در هزار که در بخش مسکن اعمال مي‌شود قرار مي‌گيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا