0
0

پاسخ : با توجه به اينکه متعهد نهايي اينگونه چک، مشتري دارنده حساب جاري است که چک را عهده حساب جاري قرض‌الححسنه خود صادر مي‌نمايد و بانک صرفاً در مقام تاييد کننده پرداخت وجه چک است، نه صادرکننده آن، لذا انتشار آن از مصاديق چک تييدشده موضوع بند (2) ماده (1) قانون صدور چک بوده و بلامانع است. انتشار اين نوع چک را نمي توان از مصاديق اوراق ديداري در وجه حامل موضوع بند (6) ماده 34 قانون پولي و بانکي محسوب نمود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا