0
0

پاسخ :  طبق ماده (10) آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مقرر مي‌دارد: «به هيچ يک از سپرده‌هاي دريافتي تحت عنوان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، رقم تعيين شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد و منافع حاصله بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بين بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پس از وضع سپرده‌هاي قانوني مربوط و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبالغ در کل وجوه به کار گرفته شده، تقسيم خواهد شد. همچنين شوراي پول و اعتبار در ششصد و نود و پنجمين جلسه مورخ 25/1/1369 و ششصد و نود و نهمين جلسه مورخ 19/3/1369 مقرر داشته است: «سهم سود انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري (اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت) به طور علي‌الحساب بوده و تسويه حساب نهايي با سپرده‌گذار پس از سررسيد سپرده به عمل خواهد آمد». علي‌ايحال  چنانچه بانکها يا موسسات اعتباري در اين خصوص تخلف نمايند، رسيدگي به اين‌گونه موارد در حوزه صلاحيت اداره رسيدگي و شکايات بانک مرکزي است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا