0
0

پاسخ : طبق ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد. بنابراين تعيين نوع و ميزان وثايق از اختيارات بانکها به شمار مي آيد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا