0
0

پاسخ : به موجب بند ”ج“ بخشنامه شماره نب/4453/49 مورخ 2/11/1364 از ابتداي سال 1363 بانک‌ها نسبت به دريافت وجوه شرکت‌هاي بيمه به صورت سپرده‌ سرمايه‌گذاري (سپرده خاص يا قرارداد خاص) مجاز گرديده‌اند. ضمن آن که درخصوص پرداخت سود به موجب بخشنامه شماره نب/4586 مورخ 19/6/1375، چنانچه درآمد بانک تکافوي اعطاي سود به سپرده‌هاي مذکور معادل سود سپرده‌هاي بخش خصوصي را داشته باشد. پرداخت سود به اين گونه سپرده‌ها تا حد سود سپرده‌هاي بخش خصوصي از نظر بانک مرکزي بلامانع مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا