0
0

پاسخ : وفق ضوابط و مقررات موجود، دريافت حق بيمه اعتباري تسهيلات از تسهيلات گيرنده و همچنين مشروط نمودن اعطاي تسهيلات به اينکه تسهيلات گيرنده بيمه عمر و نظاير آن شود به تبع آن ملزم نمودن وي به انعقاد قرارداد با شرکت بيمه و يا الزام وي به اعطاي وکالت به بانک در قرارداد اعطاي تسهيلات براي انعقاد قرارداد با شرکت بيمه و متعاقباً دريافت حق بيمه از تسهيلات گيرنده توسط بانکها جهت پرداخت به شرکت بيمه اکيداً ممنوع مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا