0
0

پاسخ : عدم تسويه تسهيلات مشارکتي مي‌تواند ناشي از عدم خاتمه موضوع مشارکت باشد و يا علي‌رغم اتمام موضوع مشارکت، مشتري در بازپرداخت سهم‌الشرکه بانک (اصل تسهيلات و فوايد مترتب بر آن) قصور نمايد. در حالت نخست [عدم تسويه تسهيلات ناشي از عدم خاتمه موضوع مشارکت باشد]، مستند به بخشنامه اشاره شده در بند (1)، مي‌توان قرارداد قبلي را با رعايت شرايط و ضوابط مربوط تمديد نمود که در اين صورت تمامي شرايط قرارداد اوليه به استثناي زمان قرارداد به قوت خود باقي مي‌ماند. در شرايطي که موضوع مشارکت خاتمه يافته است، ليکن مشتري توانايي بازپرداخت سهم‌الشرکه بانک را ندارد، با موافقت بانک مي‌توان قرارداد مشارکت را از طريق انعقاد قرارداد جديد امهال نمود. حايز اهميت مي‌داند، امهال از طريق قرارداد جديد در قالب عقود اجاره‌ به‌شرط تمليک، سلف و خريد دين و حسب شرايط و مقتضيات مشتري امکان‌پذير است و با عنايت به اين‌که قرارداد قبلي تسويه‌شده تلقي مي‌گردد، تمامي شرايط و ضوابط حاکم بر قرارداد جديد از جمله نرخ سود موردانتظار ابلاغي توسط بانک مرکزي، تابع زمان وقوع قرارداد جديد است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا