0
0

پاسخ : تسهيلات گيرنده با با امضاي قرارداد تسهيلات اعطايي ملزم به ايفاي تعهدات خود حسب قرارداد مي باشد. به طور مشخص در ارتباط با قرارداد مضاربه با توجه به اينکه بانک و تسهيلات گيرنده شريک يکديگر مي باشند، تصميم گيري در خصوص تمديد قرارداد مضاربه در حيطه اختيار و مسئوليت بانک بوده و الزامي به انجام تمديد قرارداد از سوي بانک نمي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا