0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: معيار اصلي جهت تعيين ضريب ريسک هر قلم از دارايي‌هاي بانک که در آئين‌نامه کفايت سرمايه منضم به بخشنامه شماره مب/1966 مورخ 29/11/1382 اين مديريت منعکس گرديده‌، مخاطرات احتمالي‌ بوده که متوجه آن دارايي مي‌گردد. مطابق با بخشنامه فوق، در حال حاضر دارايي‌هاي مشمول ضريب ريسک 20٪ عبارتند از: وجوه در راه ـ مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباري يا مطالباتي که توسط آنها تضمين شده‌است ـ حساب بين‌ بانک‌ها ـ خالص حساب‌هاي داخلي. علت اعمال ضريب ريسک پائين در مورد اين گونه دارايي‌ها آن است که بازار بين بانکي، بازار نسبتا” کم خطري محسوب مي‌گردد. با توجه به اين ديدگاه‌ ، در بخشنامه فوق‌الذکر تضمين شرکت‌هاي بيمه در زمره موارد مذکور محسوب نگرديده‌ و لذا در حال حاضر تا قبل از آيين‌نامه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه سال 1396 امکان طبقه‌بندي تسهيلات پشتوانه بيمه‌نامه‌هاي اعتباري در دارايي‌هاي با ضريب ريسک 20٪ وجود ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا