0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند در ضمانت‌نامه‌ها بايد موضوع ضمانت‌نامه، نام مضمون‌له و مضمون‌عنه و مدت اعتبار ضمانت‌نامه و مبلغ آن به طور صريح قيد شود و اين امر مستلزم آن است که کليه طرفهاي درگير صدور ضمانت‌نامه از شخصيت حقيقي و يا حقوقي مستقلي برخوردار باشد. در رابطه با موضوع استعلام آن بانک با توجه به اين که شرکتهاي متقاضي صدور ضمانت‌نامه مذکور در نامه فوق، فاقد شخصيت حقوقي هستند صدور ضمانت‌نامه براي آنها امکان‌پذير نيست. ولي ضمانت‌نامه مي‌تواند به درخواست سازمان صنايع دفاع و يا هر موسسه‌اي که داراي شخصيت مستقلي بوده و بودجه لازم براي فعاليت را در اختيار آنها قرار مي‌دهد، صادر گردد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا