0
0

پاسخ : نظر به اينکه در ضوابط و مقررات ناظر بر بانکداري و از جمله اين آيين نامه اعطاي تسهيلات بانکي و دستورالعمل مضاربه حکم خاصي در اين باره بيان نشده، قاعدتاً موضوع تابع عمومات قانوني مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا