0
0

پاسخ : به‌موجب ماده (9) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب دي‌ماه سال 1390 استفاده از مشارکت تقسيطي ممنوع مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا