0
0

پاسخ : با توجه به عبارت پرداخت مبلغ چک به ذينفع و دريافت مبلغ چک از طريق اجراي احکام دادگستري توسط ذينفع که سبب زايل شدن وصف چک پرداخت نشدني مي گردد، در زمره موجبات رفع سوء اثر مذکور در ماده 18 دستورالعمل حساب جاري، به دليل بديهي بودن اين موضوع و عدم نياز به تصريح در دستورالعمل بوده و مي توان نسبت به رفع سوء اثر اقدام نمود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا