0
0

پاسخ : در عقد فروش اقساطي، کالاي موضوع قرارداد با قيمت نقد توسط بانک خريداري و به قيمت نسيه به مشتري فروخته مي شود. در حقيقت در اين عقد، هر قسط بخشي از بهاي نسيه کالاست و نمي توان سود و اصل هر قسط را از يکديگر تفکيک نمود، هرچند که اصل و سود هر قسط صرفاً جهت شناسايي و ثبت در سرفصل حسابهاي مربوطه تفکيک مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا