0
0

پاسخ : فعاليت پيمانکاران را از نظر ماهيت و نوع هزينه بايد به دو دسته تقسيم کرد:

  1. دسته اول مربوط به هزينه‌هايي است که پيمانکار در اجراي پروژه انجام مي‌دهد. بديهي است که در اين مورد کل هزينه‌هاي اجراي طرح به عهده کارفرما مي‌باشد و پيمانکار براي اجراي پروژه نمي‌تواند از بانکها تسهيلات بگيرد بلکه کارفرما کليه منابع مالي لازم براي اجراي طرح را فراهم مي‌آورد.
  2. دسته دوم به تدارکات و تجهيزات خود پيمانکار برمي‌گردد. بانکها مي‌توانند براي تامين مالي اين قسمت تسهيلات مالي در اختيار پيمانکاران بگذارند و تسهيلات يادشده را در بخش خدمات طبقه‌بندي نمايند. بخش خدمات مشمول تخفيف حق‌الثبت فوق نمي‌گردد
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا