0
0

پاسخ : کليه بانکها و موسسات اعتباري تحت هيچ شرايطي مجاز به حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر به استناد ضوابط داخلي خود نمي باشند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا