0
0

پاسخ : از آنجايي که در تصويب نامه شماره 12590/ت45505 مورخ 23/1/1390 هيأت وزيران که طي بخشنامه شماره 61674/90 مورخ 21/3/1390 مديريت کل مقررات و مجوزها ابلاغ گرديده است. عبارت حساب ذخيره ارزي از بند (ج) ماده 1 آيين نامه موصوف حذف و وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول از محل حساب ذخيره ارزي از شمول آيين نامه ياد شده مستثني و وصول مطالبات مربوطه، تابع مصوبات مربوط توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و شرايط و ضوابط مندرج در قرارداد شده است، چنانچه تسهيلات گيرنده صرفاً داراي بدهي غيرجاري (بيش از پانصد ميليون ريال) ناشي از تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي باشد، مشمول اعمال محروميت هاي مندرج در ماده 11 آيين نامه فوق نخواهند بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا