0
0

پاسخ : در بخشنامه شماره مب / 1970 مورخ 26/11/1383 اين اداره نيز اعلام شده،‌ آن دسته از فعاليت‌هاي بخش بازرگاني و کسب و کار مشمول برخورداري از تخفيف تعرفه‌ حق‌الثبت مي‌گردند که در يکي از زيربخشهاي صنعتي،‌ کشاورزي،‌ معدني، مسکن و ساختمان واقع شده باشند. بر اين اساس آن دسته از مشتريان که با استفاده از تسهيلات اعطايي مضاربه آن بانک به امر خريد و فروش کالا (در قالب مضاربه) در يکي از زيربخشهاي نامبرده مبادرت مي‌ورزند، نيز مشمول برخورداري از تخفيفات مذکور مي‌گردند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا