0
0

پاسخ :  در خصوص آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)؛ طبق بند 2 ماده 8 آيين نامه مذکور خريد اسناد و اوراق تجاري از هر يک از واحدهاي اقتصادي، اعم از اينکه واحد توليدي يا خدماتي و بازرگاني باشد، اعطاي تسهيلات به بخش بازرگاني تلقي مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا