0
0

پاسخ : با توجه به بخشنامه شماره مب/5317 مورخ 22/12/1386، لازم است کليه سازمانهاي دولتي، وزارتخانه ها و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها، آن بخش از وجوه خود را که از محل بوجه عمومي دولت تامين مي‌شود، با اخذ مجوز وزارت امور دارايي و اقتصادي نزد بانکهاي دولتي نگهداري نمايند و ليکن نگهداري آن بخش از وجوه مصاديق ياد شده در فوق که از محلي غير از بودجه عمومي دولت تامين شده است، نزد بانکهاي دولتي و غيردولتي مجاز مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا