0
0

پاسخ : به موجب ماده 19 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار، ذکر موارد مندرج در اين ماده در قرارداد منعقده في‌مابين بانک و سپرده‌گذار الزامي است. از جمله موارد مزبور، نحوه محاسبه، تقسيم و پرداخت سود مي‌باشد. لذا با عنايت به اين‌که سود علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يکي از اجزاي محاسباتي سود قطعي قابل پرداخت به سپرده‌گذاران مي‌باشد، عملاً لازمه‌ي تبيين مورد مذکور در قرارداد موصوف، درج نرخ سود علي‌الحساب پرداختي است. همچنين به موجب تبصره (1) ماده 18 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده؛ قرارداد منعقده مابين بانک و سپرده‌گذار، در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت در دفترچه و يا کارت افتتاح حساب و در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت، ظهر ورقه سپرده‌هاي ذيربط و يا در کارت جداگانه و به امضاي بانک و سپرده‌گذار مي‌رسد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا