0
0

پاسخ : براساس مفاد دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه مصوب 1213 جلسه مورخ 29/10/1394 شوراي پول و اعتبار، موسسه اعتباري مي تواند اموال و خدمات مورد درخواست متقاضي را در قالب عقد مرابحه به صورت نقدي، نسيه دفعي يا نسيه اقساطي به وي واگذار نمايد؛ لذا دريافت سود نقدي در عقد مرابحه، صرفاً در صورتي مجاز است که قرار داد ميان موسسه اعتباري و مشتري در قالب مرابحه نقدي منعقد شده باشد. بديهي است در صورتي که قرارداد ياد شده در قالب نسيه دفعي يا نسيه اقساطي منعقد شده باشد، دريافت سود نقدي مرابحه، افزون بر سود مرابحه قسطي، تحت هيچ عنوان مجاز نيست.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا