0
0

پاسخ : بر اساس ماده 34 دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانکهاي قرض الحسنه و نظارت بر آنها مصوبه شماره 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هيأت وزيران و ماده 23 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه موسسات اعتباري مصوب مورخ 4/3/1390 کميسيون اعتباري بانک مرکزي، ارايه هر گونه برنامه زمانبندي براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي خاص بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است. لذا چنانچه شعبه اي از بانکها براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه طلب سپرده کرده باشد خلاف مقررات عمل نموده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا