0
0

پاسخ : بر اساس اختيارات بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351 به موجب بخشنامه ابلاغي شماره 43625 مورخ 29/2/1388 اقدام به تعيين مبلغ (250) ريال به عنوان کارمزد به علاوه هزينه ارسال پيامک وفق تعرفه قانوني نموده است. اما اين وموضوع بايد با اطلاع قبلي مشتري باشد و اخذ هر ميزان تعرفه يا بيشتر از تعرفه هاي قانوني توسط بانکها مورد تاييد بانک مرکزي نمي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا