0
0

پاسخ : به استناد بند 8 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور – موضوع موارد دخالت و نظارت بانک مرکزي در خصوص تعيين مقررات افتتاح انواع حسابها – بخشنامه شماره مب/1753 مورخ 8/9/1384 براي بانکها صادر شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا