0
0

پاسخ : اگرچه موضوع مزبور در متن دستورالعمل تصريح نگرديده است، ليکن استعلام بدهي غير‌جاري اشخاص به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي تنها از طريق استعلام از سامانه تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي ميسر مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا