0
0

پاسخ : بانک‌ها بايستي مبالغ حساب سپرده سرمايه‌گذاري يا اوراق مشارکت را نزد خود مسدود نمايند و ليکن از آن جا که پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تابع قرارداد مجزايي است، وثيقه گرفتن حساب مذکور منافاتي با ضرورت اجراي تعهدات ناشي از قرارداد سپرده‌گذاري ندارد. بديهي است که همين منطق در رابطه با اوراق قرضه يا اوراق مشارکتي که به عنوان وثيقه صدور ضمانت‌نامه در اختيار بانک قرار مي‌گيرد، صدق مي‌کند و کليه موارد مشمول پرداخت سود مربوط مي‌گردند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا