0
0

پاسخ : وفق ماده (8) آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هيأت وزيران در خصوص بانک‌هاي دولتي،«بانک‌ها {دولتي} موظفند در صورت درخواست کتبي مشتري پس از سررسيد بازپرداخت اقساط، وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالي را به مشتري مسترد نمايد. بانک‌ از تاريخ درخواست مشتري، حق دريافت جريمه و سود اضافي را نخواهد داشت.» در ادامه ماده مزبور نيز دو تبصره به شرح زير، تعيين تکليف نموده است: «تبصره 1- در صورت عدم درخواست مشتري، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاريه براي تعيين تکليف مطالبات به مشتري ابلاغ نمايد. در صورتي که مشتري پاسخي به بانک اعلام ننمايد و راهکاري جهت تعيين تکليف بدهي ارايه ندهد، بانک‌ها بر اساس بخشنامه شماره 9427/86/1 مورخ 10/9/1386 رئيس قوه قضاييه اقدام به تمليک وثيقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کليه هزينه‌هاي وصول مطالبات) بقيه را به مشتري بازگردانند.

تبصره 2- چنانچه قبل از فروش وثايق، مشتري کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرايم مترتبه را تأمين نمايد، بانک موظف به فک و اعاده وثيقه خواهد بود (اقاله). در اين صورت بانک حق هيچ گونه تقسط يا بخشودگي جرايم را نخواهد داشت».

البته بديهي است اعتبار ضوابط مزبور منوط به آن است که به وسيله ساير ضوابط و مقررات لازم‌الاجرا و از جمله «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي» مصوب 11/6/1394 مجلس شوراي اسلامي- که اقدام به الحاق تبصره‌اي به شماره 4 به «ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن» مصوب 29/11/1386 نموده و در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز، احکامي را مقرر نموده- منسوخ نشده است. شايان ذکر است در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي غيردولتي نيز مراتب تابع عمومات قانوني و به ويژه «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي» و بند «پ» ماده (19) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» و ساير ضوابط لازم‌الاجرا بوده و مقرره خاصي تاکنون در اين باب توسط اين اداره تدوين نشده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا