0
0

پاسخ : باتوجه به اينکه سپرده صندوق توسعه ملي نزد بانک عامل به صورت سپرده سرمايه گذاري يک ساله است، همانند ساير سپرده هاي مدت دار مشمول توديع سپرده قانوني مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا