0
0

پاسخ : افزاد سپرده گذار مي توانند در صورت تمايل به بانک دستور دهند که منافع سپرده را (سود علي الحساب و قطعي را) در پايان هر ماه – يا هر مقطع ديگري- به حساب ديگري که به نام خودشان است يا به نام فرد ديگري است واريز نمايند. همچنين افراد مي توانند در خصوص آنکه سود علي الحساب سپرده هاي سپرده گذاري بلندمدت و يا کوتاه مدت آنها به چه حسابي منظور گردد، تصميم مقتضي را اخذ و در صورت تمايل شماره حسابهاي سازمانهاي خيريه را ذکر نمايند و بانک ذيربط را نيز از تصميم خود مطلع ساخته و ابعاد حقوقي موضوع را به خوبي تبيين نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا