0
0

پاسخ : حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدتي که قبل از تاريخ 1/7/1381 افتتاح شده باشد ملزم به رعايت سه ماه توقف اوليه دريافت سود مي‌باشند. لذا چنين حسابهايي اگر قبل از پايان سه ماه مسدود گردند سودي به آنها تعلق نخواهد گرفت و در غير اينصورت سود تا تاريخ 31/6/1381 به صورت ماه شمار و پس از آن به صورت روز شمار خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا