0
0

پاسخ : حداکثر نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 1390 از ابتداي سال تا تاريخ 20/11/1390 مطابق جدول زير است:

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 3 ماه تا کمتر از 6 ماه                               6 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 6 ماه تا کمتر از 9 ماه                               8 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري از 9 ماه تا کمتر از يکسال                            10 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يکساله                                                   12.5 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو ساله                                                  13 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري سه ساله                                                 14 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 4 ساله                                                 14.5 درصد

سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 ساله                                                   15 درصد

همچنين به موجب تبصره ذيل ماده (16) دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني اعتبار مصوب يکهزار و نود و دويمن جلسه مورخ 3/6/1386 شوراي پول و اعتبار، محاسبه سود سپرده‌هاي مدت‌دار شرکت‌هاي مذکور نيز همانند سيستم بانکي کشور و در سال 1390 مطابق با موارد اعلامي فوق مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا