0
0

پاسخ : با توجه به بند (د) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي در خصوص آن دسته از وجوهات سازمانهاي دولتي که از محل بودجه عمومي دولت تامين نمي گردد ناسخ ضمني ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور مي باشد و بخشنامه مب/5317 مورخ 22/12/1386 اين اداره نيز به استناد قاعده تدوين شده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا