0
0

پاسخ : عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. بنابراين در صورتي که طبق قرارداد بين داي و مديون و ضامن، ضامن يا ضامنين موافقت کرده باشند که در صورت عدم پرداخت اقساط مديون، بانک راساً از حساب آنها برداشت نمايد. اين شرط و اين عمل بانک (برداشت اقساط بدهي مديون از حساب ضامنين) بااشکال است. همچنين بانک در مقام وکيل بايد غبطه موکل خود (سپرده گذار) را داشته باشد. يعني آورده سپرده گذار را در جايي مصرف نمايد که از بازگشت آن مطمئن باشد. بنابراين در صورت عدم ايفاي تعهد فرد وام گيرنده، بانک در مراجعه به شخص وام گيرنده و ضامن مختار است که به هر کدام سهل الوصول تر باشد مراجعه نمايد. هر چند طبق روال بانک در ابتدا به فرد وام گيرنده رجوع مي نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا