0
0

پاسخ : شوراي پول و اعتبار در جلسه شماره 713 مورخ 5/8/1369 مقرر نمود:

“به مشترياني که تمام يا قسمتي از بدهي خود را قبل از سررسيد پرداخت مي‌نمايند، تخفيف سود اعطاء بشود.”

همچنين، تخفيف سود مذکور در مورد تسهيلاتي قابل اعمال است که ماهيت بدهي دارند. مانند فروش اقساطي و جعاله.

لذا عقودي مانند مشارکت، سرمايه‌گذاري مستقيم، مضاربه، سلف، مزارعه و مساقات که ماهيت بدهي ندارند، مشمول مفاد مصوبه فوق‌الاشاره نمي‌گردند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا