0
0

پاسخ : محدوديت هاي مندرج در ماده مذکور باديد در خصوص مشتريان بدحسابي که مجموع بدهي غيرجاري آنها در کل موسسات اعتباري بيش از پانصد ميليون باشد تا تعيين تکليف بدهي و تعهدات سررسيد گذشته آنان، اعمال گردد. از طرفي عبارت مشتري در بند (پ) ماده 1 آيين نامه  نيز تعريف شده است. ضمن آنکه عبارت مشتري و ضامن متفاوت از يکديگرند. بنابراين با توجه به اينکه در متن ماده 11 به صراحت عبارت ضامن ذکر نشده، علي‌الاصول مفاد ماده مورد بحث مشمول ضامنين نمي شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا