0
0

پاسخ : در آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعبتاري مصوب شواري پول و اعتبار و ابلاغي طي بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 در اجراي ماده 11 و تبصره 2 آن و ماده 16 آيين نامه مذکور براي مشتريان حايز شرايط مذکور در مواد ياد شده، محروميت هاي موضوع ماده 11 آيين نامه صدرالذکر که عدم گشايش اعتبار اسنادي اعم از ريالي و ارزي از جمله آنها در سامانه سپام اعمال نشود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا