0
0

پاسخ : تسهيلاتي که به دليل عدم بازپرداخت به موقع توسط گيرندگان به طبقات غيرجاري (به ويژه معوق و مشکوک الوصول) رهنمون شده اند را نمي توان هم رديف و هم طبقه با تسهيلاتي قرار داد که گيرندگان آنها تعهداتشان را به موقع ايفا مي نمايند (طبقه جاري) و در پيشينه اعتباري آنها هيچ گونه ضعفي مشاهده نمي گردد. بنابراين قرار دادن اين دو دسته بدهکار در يک طبقه به هيچ وجه مناسب و منطقي نيست. ضمن آنکه انجام اين عمل موجب عدم شفافيت صورتهاي مالي نيز مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا