0
0

پاسخ : به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک‌ها مي‌توانند جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در صرفاً در قالب عقود مبادله‌اي فروش اقساطي و سلف، تسهيلات ارايه نمايند و ارايه تسهيلات جهت سرمايه در گردش جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در قالب مشارکت مدني محل اشکال است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا