0
0

پاسخ : در مورد تغيير مبلغ چک برگشتي لازم به ذکر است که پس از صدور گواهي نامه عدم  پرداخت راجع به چک برگشتي، دارنده چک حق تغيير در مندرجات برگه چک را ندارد. در مورد فرصت 10 روزه در نظر گرفته شده براي چک برگشتي حائز ذکر است که صادرکننده در صورتي که تا 10 روز پس از صدور گواهي نامه عدم پرداخت چک به بانک مراجعه کند، مشخصات وي براي درج در سامانه چکهاي برگشتي به بانک مرکزي اعلام نخواهد شد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا