0
0

پاسخ : بر اساس جلسه مورخ 26/8/1392 کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري «به استناد بندهاي (ب و ج) دستورالعمل‌ اجرايي قرض الحسنه اعطايي بانکها مصوب شوراي پول و اعتبار، هنگام تسويه زودتر از موعد تمام يا بخشي از تسهيلات قرض‌الحسنه توسط مشتري، بانکها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند از محل کارمزد دريافتي به مشتري تخفيف دهند. بديهي است در صورت تسويه زودتر از موعد تسهيلات قرض‌الحسنه توسط مشتري، کارمزد سالهاي آتي توسط بانکها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه قابل دريافت نبوده و نبايد در محاسبه مانده بدهي مشتري لحاظ شود.»

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا