0
0

پاسخ : با توجه به سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي/ارزي) مصوب هيأت وزيران و بسته سياستي نظارتي 1389 بانک مرکزي و دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري مصوب شوراي پول اعتبار دارد از قابليت اجرا برخوردار نمي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا